I kategooria materjal

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

1. kategooria materjal sisaldab järgmisi loomseid kõrvalsaadusi:

a) järgmiste loomade terved kehad ja kõik kehaosad, sh toornahad ja nahad:

  • TSE kahtlusega loomad vastavalt määrusele (EÜ) nr 999/2001 või loomad, kellel on TSE esinemine ametlikult kinnitatud;
  • TSE likvideerimise käigus hukatud loomad;
  • loomad, mis ei ole põllumajandusloomad ega metsloomad, sealhulgas eelkõige lemmikloomad, loomaaialoomad ja tsirkuseloomad;
  • katseloomad
  • inimestele või loomadele nakkavate haiguste kahtlusega metsloomad

b) järgmine materjal:

  • määratletud riskiteguriga materjal;
  • surnud loomade terved kehad või kehaosad, mis sisaldavad kõrvaldamise ajal määratletud riskiteguriga materjali;

c) loomsed kõrvalsaadused loomadest, kelle suhtes on kasutatud ebaseaduslikku ravi

d) loomsed kõrvalsaadused, mis sisaldavad teatud määruses kehtestatud ainete ja keskkonna saasteainete jääke, kui sellised jäägid ületavad ühenduse õigusaktides või nende puudumisel siseriiklikes õigusaktides sätestatud lubatud taset;

e) loomsed kõrvalsaadused, mis on määruse  kohaselt kogutud heitvee töötlemisel

  • 1. kategooria materjali töötlevatest ettevõtetest või
  • teistest ettevõtetest, kus kõrvaldatakse määratletud riskiteguriga materjali;

f) rahvusvahelistel liinidel sõitvatest transpordivahenditest pärit toidujäätmed;

g) 1. kategooria materjal, mis on segunenud 2. või 3. kategooria või mõlema kategooria materjaliga.

<< Eelmine leht  / Järgmine leht >>
Voog. Tee ise koduleht!