II kategooria materjal 

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

2. kategooria materjal sisaldab järgmisi loomseid kõrvalsaadusi:

a) sõnnik, mineraliseerumata guaano ja seedekulgla sisu;

b) loomsed kõrvalsaadused, mis on määruse  kohaselt kogutud heitvee töötlemisel 2. kategooria materjali töötlevatest ettevõtetest või tapamajadest;

c) loomsed kõrvalsaadused, mis sisaldavad lubatud ainete või saasteainete jääke üle seadusandluses osutatud tasemete;

d) loomsed saadused, mis on neis esinevate võõrkehade tõttu tunnistatud inimtoiduks kõlbmatuks;


e) loomsed saadused, mis ei kuulu 1. kategooria materjali alla ning mis on

  • kolmandast riigist imporditud või sisse toodud ega vasta ühendusse importimisel või ühenduses kasutuselevõtul kehtivatele veterinaarõigusaktide nõuetele või
  • lähetatud teise liikmesriiki ega vasta ühenduse õigusaktide nõuetele või nõuetele, mis on ühenduse õigusaktidega heaks kiidetud

f) loomad või nende osad,

  • mis on surnud muul viisil kui inimtoiduks tapmise läbi, kaasa arvatud tauditõrje eesmärgil hukatud loomad;
  • looted; nmunarakud, embrüod ja sperma, mis ei ole ette nähtud tõuaretuseks, ning
  • koorumata jäänud linnud;

g) 2. ja 3. kategooria materjalide segu;

h) loomsed kõrvalsaadused, mis ei kuulu 1. või 3. kategooria materjali hulka.

<< Eelmine leht  / Järgmine leht >>
Voog. Tee ise koduleht!