Loomsete kõrvalsaaduste mõju ja riskid toidu- ja söödaahelale

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Loomsete kõrvalsaaduste põhjal toodetud väetised võivad mõjutadasööda ja toiduohutust ning tekitada loomadel ja inimestel tervise riske.

1. Juhul kui väetised on toodetud 2.kategooria liha-kondijahust või töödeldud loomsest valgust tuleb võimalikke tekkivate riskide vältimiseks:

a) lisada selliselt toodetud lihakondijahule teatud anorgaaniline koostisosa, mis hoiab ära lihakondijahu otsese kasutamise söödas.

2. Maapinnale laotatud orgaaniline väetis või mullaparandusaine võib loomadele, keda söödetakse haljassöödaga ning keda karjatatakse väetatud karjamaal, tekitada terviseriske:

a) riskide ennetamiseks tuleb põllumajandusloomi sööta haljassöödaga ja loomi karjatada sellel maatükil alles peale 21 päeva peale maa väetamist.

b) riskide ennetamiseks tuleb 2.kat. lihakondijahust toodetud orgaanilisele väetisele või mullaparandusainele segada piisavas koguses ainet, mis põllumajanduse hea tava
kohaselt ei võimalda segu edaspidist kasutamist loomasöödaks. Koostisaineks sobib lubi, sõnnik või kompost, mida ei kasutata söödaks.


Pildi allikas: http://wmda.mobi/et/S%C3%B5nnik

<< Eelmine leht  / Järgmine leht >>

Voog. Tee ise koduleht!