Söötmine

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

1. Ettevõtjad võivad juhul, kui nad järgivad määruse 142/2011 VI lisa II peatüki 1. jaos sätestatud üldnõudeid ja muid tingimusi, mida pädev asutus võib kehtestada, kasutada 2. kategooria materjali, mis on pärit loomadelt, kes ei ole hukatud ega surnud inimestele või loomadele nakkava haiguse või haiguskahtluse tõttu, söödana järgmistele loomadele:

a) loomaaialoomad;
b) karusloomad;
c) tunnustatud kasvanduste koerad või jahikoerad;
d) varjupaiga koerad ja kassid;
e) tõugud ja ussid, mida kasutatakse kalapüügil söödana.

2. Ettevõtjad võivad kasutada 3. kategooria materjali söödana järgmistele loomadele, kui järgitakse  määruse 142/2011 VI lisa II peatüki 1. jaos sätestatud üldnõudeid ja muid tingimusi, mille pädev asutus võib kehtestada:
a) loomaaialoomad;
b) karusloomad;
c) tunnustatud kasvanduste koerad või jahikoerad;
d) varjupaiga koerad ja kassid;
e) tõugud ja ussid, mida kasutatakse kalapüügil söödana.

Teatavate loomaliikide söötmine söötmiskohtades ja väljaspool neid ning loomaaias
1. Pädev asutus võib lubada kasutada 1. kategooria materjali, mis koosneb surnud loomade tervetest kehadest või kehaosadest, mis sisaldavad määratletud riskiteguriga materjali, alljärgneval viisil:
a) ohustatud või kaitsealuste raipetoiduliste lindude ja teiste nende looduslikus elupaigas elavate liikide söötmiseks selleks ettenähtud söötmiskohtades bioloogilise mitmekesisuse edendamise eesmärgil, kui täidetakse määruse 142/2011 VI lisa II peatüki 2. jaos sätestatud tingimusi;
NB! Vasta järgnevale küsimusele! Klikates küsimusel on võimalik teada saada põhjalikum vastus.

Kas Eestis elab selliseid ohustatud või kaitsealuseid raipetoiduliste linde kellele võib söööta 1. kategooria jäätmeid?
Eestis selliseid ohustatud või kaitsealuseid raipetoiduliste linde ei ela. Need elavad Bulgaarias, Kreekas, Hispaanias, Pranstsusmaal, Itaalias, Küprosel, Portugalis ja Slovakkias.

 

b) väljaspool söötmiskohti vastavalt määrusele 142/2011 VI lisa II peatüki 2. jao punkti 1 alapunktis a nimetatud metsloomade söötmiseks, kui selleks ei ole vaja surnud loomi enne kokku koguda ja kui täidetakse kõnealuse peatüki 3. jaos sätestatud tingimusi.
2. Pädev asutus võib lubada kasutada sellist 1. kategooria materjali, mis koosneb surnud loomade tervetest kehadest või kehaosadest, mis sisaldavad määratletud riskiteguriga materjali, ning loomaaialoomadest saadud materjali loomaaialoomade söötmiseks, kui on täidetud määruse 142/2011 VI lisa II peatüki 4. jaos sätestatud tingimused.

<< Eelmine leht  / Järgmine leht >>
Voog. Tee ise koduleht!