Õpiobjekti kirjeldus

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Õpiobjekti kasutatakse õppeaines - Lihainspektsioon VL.0434

Õpiobjekti teema: Määratud riskiteguriga materjal ja loomsed kõrvalsaadused

Õpiobjekti maht: 6 tundi

Õppekava: Veterinaarmeditsiin (398)

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini viienda kursuse üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpijuhis: Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (punast värvi kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus".  Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Õpieesmärk: Õpiobjekt aitab tulevastel veterinaarinspektoritel saada teoreetilised teadmised määratud riskiteguriga materjalist ning loomsetest kõrvalsaadustest. Antud õpiobjekti saavad kasutada lisaks tudengitele ka täiendõppematejalina  varasematel aastatel lõpetanud loomaarstid. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks.

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane -
  • oskab orienteeruda määratud riskiteguriga materjaliga seonduvas seadusandluses;
  • oskab orienteeruda loomsete kõrvalsaadustega seonduvas seadusandluses;
  • teab määratud riskiteguriga materjali olemust;
  • oskab liigitada loomseid kõrvalsaaduseid;
  • teab kust saadakse määratletud riskiteguriga materjali ning kuhu tuleb see suunata.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Vajalik on arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu. Videofailide vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud Flashplayer (). Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (). Õpiobjekt (sh enesekontrolli test) avaneb järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy,  iSpring Free ja HotPotatoes programmi. 

Viited: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

Võtmesõnad: loomsed kõrvalsaadused, TSE, BSE, Skreipi, määratud riskiteguriga materjal.

Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!

Valmimise aasta: 2012

<< Eelmine leht  / Järgmine leht >>
Voog. Tee ise koduleht!